SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşten Çıkarılan İşçinin Mahkemeyi Kazanması Halinde Ödene Tutarların SSK ve Gelir Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu

İşten Çıkarılan İşçinin Mahkemeyi Kazanması Halinde Ödene Tutarların SSK ve Gelir Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu

 

Soru:

 

İşten Çıkarılan İşçinin Mahkemeyi Kazanması Halinde Ödene Tutarların SSK ve Gelir Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu


Cevap:
İş mahkemesince işe iadesine karar verilen işçi, başvurusundan itibaren 1 ay içinde işe başlatılmalıdır. Aksi halde, işçiye dava süresince boşta geçtiği süreler için en fazla 4 aya kadar olan ücretlerinin yanında, mahkemece karara bağlanmış 4 aydan 8 aya kadar ücreti ile belirlenen tazminat da ödenecektir.

Eğer işçi işe başlatılmak istenmez ise, tazminatın yanında en fazla 4 aylık ücret de ödenecektir. Söz konusu ücret gelir vergisine tabi olup tüm sigorta kolları kesilecektir. 
 Bununla beraber işçiye 4 aylık ücreti dışında verilen 4 aydan 8 aya kadar ki tazminat da ödenecektir. Danıştayın görüşü (Danıştay 3. Dairesi15.02.2007 T.2006/3799 E.2007/414 K.), bu tazminatın ücret sayılan ödemelerin ortak özelliklerini taşımadığından, bu ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 61'inci ve 94'üncü maddesinin birinci fıkrasına bağlı (1) işaretli bent uyarınca vergi kesintisi yapılmasına olanak bulunmamaktadır. Oysa maliyenin verdiği özelgelerde  bu görüşün tam tersi olup tazminat adı altında ödenen ücretlerin de gelir vergisine tabi olacağı yönündedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(09.09.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM