SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Aktifleştirmemiz gereken bir iktisadi kıymeti doğrudan gider kaydettik. Vergi incelemesinde resen tarhiyat yapıldı. Amortismanla ilgili düzeltme kayıtlarını yapamıyoruz.

Aktifleştirmemiz gereken bir iktisadi kıymeti doğrudan gider kaydettik. Vergi incelemesinde resen tarhiyat yapıldı. Amortismanla ilgili düzeltme kayıtlarını yapamıyoruz.

 

Soru:

 

Aktifleştirmemiz gereken bir iktisadi kıymeti doğrudan gider kaydettik. Vergi incelemesinde resen tarhiyat yapıldı. Amortismanla ilgili düzeltme kayıtlarını yapamıyoruz.


Cevap:
Bilindiği gibi amortismana tabi iktisadi kıymetler amortisman yoluyla gider yazılabilir. Amortisman ayırmadan doğrudan gider yazılan bir iktisadi kıymet bedelinin normal amortisman tutarından fazla kısmı kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacağından bu fark matrah farkı olur.
ÖRNEK : Değeri 50 milyon lira olan makine doğrudan gider kaydedilmiştir. İnceleme raporuna göre bu nedenle hesaplanan matrah farkı 40 milyon TL olup, tahakkuk eden vergi 12 milyon TL'dir. Düzeltme kaydı aşağıdaki gibi yapılacaktır.


------------------------------------------------/------------------------------------------------   
253-TESİS VE MAKİNELER H.    40.000
                              257-BİRİKMİŞ AMORTİSMAN           8.000
                              360-ÖDENECEK VERGİ VE FON      8.000
                              671-ÖNCEKİ DÖNEM GELİRLERİ    24.000
-----------------------------------------------/-------------------------------------------------
   
İşletme söz konusu demirbaş için amortisman ayrılmayan kısım için amortisman ayırmaya devam edebilir. Ancak inceleme elemanı işlemin yapıldığı yıl amortisman giderini kabul etmemiş ve tarhiyat buna göre kesinleşmişse düzeltmede 257 no.lu hesap kullanılamaz. Ancak, mükellef aktife aldıktan sonra ayrılmayan amortismanı amortisman süresini aşmamak kaydıyla ayırabilir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(01.09.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM