SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşletmemizde bulunan malları ara sıra işletmemiz için kullanmaktayız. Bu durum KDV açısından teslim sayılan bir hal midir?

İşletmemizde bulunan malları ara sıra işletmemiz için kullanmaktayız. Bu durum KDV açısından teslim sayılan bir hal midir?

 

Soru:

 

İşletmemizde bulunan malları ara sıra işletmemiz için kullanmaktayız. Bu durum KDV açısından teslim sayılan bir hal midir?


Cevap:
İşletmede bulunan vergiye tabi malların işletmede tüketilmek üzere kullanılması, "işletmeden çekilme" kavramına girmeyeceği için, teslim sayılarak vergilendirilmeyecektir. Böyle bir sonuç istenilseydi, Ka¬nunda "kullanma ve çekme" ifadesine yer verilirdi. Bu yapılmadığı için ve ayrıca, böyle durumlar vergilemede kırtasiyeciliği arttırmaktan öteye bir yarar sağlamayacağından vergilendirilmemesi gerekmektedir. Çünkü, iş¬letmede kullanımın emsal bedelle değerlendirilerek KDV'ne tabi tutulması halinde, hesaplanan verginin aynı anda ön vergi olarak indiril¬mesi de gere¬kecektir.
Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(26.08.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM