SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İnşa Halindeki Binalarda Taşınmaz Satış Kazancı İstisnasında 2 Yıllık Sürenin Tespiti

İnşa Halindeki Binalarda Taşınmaz Satış Kazancı İstisnasında 2 Yıllık Sürenin Tespiti

Cevap: Kurumlar tarafından, inşaatı henüz tamamlanmayan, fiilen kullanma imkanı da bulunmayan binaların satılması halinde; kurum aktifinde iki tam yıl kayıtlı olması koşuluyla, sadece binanın arsasının satış kazancına tekabül eden kısmı kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Ancak, arsa üzerinde inşa edilen ve aktife kaydedilen binanın, kurum adına tapuya tescil edilerek satılması halinde, satılan binanın iki yıllık aktifte bulundurulma süresinin başlangıç tarihi olarak, inşaatın tamamlandığı ve bina olarak kullanılmaya başlandığı tarih esas alınacaktır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(21.05.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM