SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kasa Fazlalığının Muhasebe Kaydı Nasıldır?

Kasa Fazlalığının Muhasebe Kaydı Nasıldır?

Cevap: Örnek:  İşletme 30.09. tarihinde yaptığı envanter sonucu kasasında toplam 10.000 TL nakit olduğunu saymış, kasa hesabının mizandaki borç kalanının da 10.200 TL olduğu belirlenmiştir.

Fiili Kasa Sayım Sonucu = 10.000 TL

Kasa Hesabı Borç Kalanı = 10.200 TL

Kasa Noksanı = -200 TL

Çıkan bu kasa noksanı yevnmiye defterine kayıt yapılır.

-----------------------------------------30.09--------------------------------------

197 SAY. VE TES.NOK.  200

                                                   100 KASA  200

--------------------------------------------------------------------------------------

Alternatif 1) Yapılan araştırmada söz konusu kasa farkı personele verilen iş avansının kasa hesabına kaydedilmemesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

-----------------------------------------17.10--------------------------------------

195 İŞ AVANSLARI 200

                             197 SAY. VE TES.NOK.  200

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Alternatif 2) Yapılan araştırmada söz konusu kasa farkı bulunamamıştır.

-----------------------------------------31.12--------------------------------------

689 DİĞ.OL.DIŞ.GİD.ZAR.  200

                                        197 SAY. VE TES.NOK.  200

--------------------------------------------------------------------------------------

Ancak bu tutar vergi kanunları çerçevesinde kabul edilebilir bir gider değildir. Dolayısıyla kanunen kabul edilmeyen gider olarak ayrıca nazım hesaplarda izlenmesi gerekmektedir.

-------------------------------------------------31.12.--------------------------------

950 MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR  200

                951 MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR  200

------------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(09.05.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM