SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Sigorta Poliçelerinin Muhasebeleştirilmesi

Sigorta Poliçelerinin Muhasebeleştirilmesi

Cevap: Örnek: Batıkent A.Ş. aktifine kayıtlı taşıtlar için 01.01.2018 tarihinde 24.000 TL sigorta bedeli ödemiştir.

---------------------------------------------01.01.2018-------------------------------------

770 GENEL YÖN. GİD.  2.000

180 GEL.AYL.AİT.GİD.  22.000

                                102 BANKALAR  24.000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

İşletme 1 ay sonra Şubat ayında aşağıdaki kaydı yapacaktır.

---------------------------------------------01.02.2018-----------------------------------------

770 GENEL YÖN. GİD.  2.000

                                                           180 GEL.AYL.AİT.GİD.  2.000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

İşletmeler yıl içinde ödemesi gelecek aylarda yapılacak olan harcamalar yapabilmektedir. Bunların en tipik örneği olarak sigorta poliçelerini gösterebiliriz.

Yıl içinde yapılan ve 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında takip edilen ödemelerin mizan bakiyeleri dönemsonunda kontrol edilerek cari yıla ait giderin olup olmadığı belirlenir. Zira 180 nolu hesaptan 770 veya 760 nolu hesaba virmanlanması gereken tutarlar varsa bunlar 31.12. tarihli bir muhasebe fişiyle ilgili gider yerlerine virmanlanır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(11.04.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM