SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhtiyati Tahakkuk veya İhtiyati Haciz Uygulanan Mükelleflerin KDV İadesi Nasıl Yerine Getirilir?

İhtiyati Tahakkuk veya İhtiyati Haciz Uygulanan Mükelleflerin KDV İadesi Nasıl Yerine Getirilir?

Cevap: İade talebinde bulunan mükellefler hakkında KDV yönünden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanması halinde, ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haczi istenen KDV tutarı kadar teminat gösterilmesi şartıyla bu mükelleflerin diğer dönemlere ilişkin iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir. Aksi halde iade talepleri, vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilir.

Bu uygulama, bu mükelleflerin ortakları, kanuni temsilcileri ve bunların kurduğu veya ortak olduğu mükellefler bakımından geçerli değildir.

İade talepleri özel esaslara göre yerine getirilen mükelleflerden alım yapanların ve sonraki safhalarda yer alan mükelleflerin iade taleplerinde özel esaslar uygulanmaz.

Açılan dava sonucunda verilen yargı kararı üzerine işlem tesis edileceği tabiidir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(09.04.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM