SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Çeşitli nedenlerden dolayı tahrip olan ve bozulan ürünlerimiz mevcut. Bu durum dolayısıyla yüklendiğimiz KDV’yi indirim konusu yapabilir miyiz?

Çeşitli nedenlerden dolayı tahrip olan ve bozulan ürünlerimiz mevcut. Bu durum dolayısıyla yüklendiğimiz KDV’yi indirim konusu yapabilir miyiz?

 

Soru:

 

Çeşitli nedenlerden dolayı tahrip olan ve bozulan ürünlerimiz mevcut. Bu durum dolayısıyla yüklendiğimiz KDV’yi indirim konusu yapabilir miyiz?


Cevap:
Çeşitli nedenlerle zayi olan mallara ait indirilen KDV’nin KDV Kanunu’nun 30/c maddesi uyarınca düzeltilip düzeltilemeyeceği zaman zaman tereddüt konusu olmaktadır. Danıştay meyve suyu imalatı ve ticareti işiyle uğraşan bir mükellefin cam şişe ve teneke kutular halinde satışa sunduğu meyve sularının sel felaketi nedeniyle bozulması olayında; bozulan meyve sularına ait yüklenilen KDV’nin 3065 Sayılı Kanun’un 30/c maddesi uyarınca indirilemeyeceğine hasarlı veya hurda emtiaya ait kısmın ise yeni bir teslime konu edilmesi halinde indirimine izin verilebileceğine karar vermiştir.
Kararda, “katma değer vergisi sisteminin, üretimin her aşamasında yaratılan katma değerin vergilendirilmesi temel prensip gözönünde bulundurulduğunda, ticari faaliyetin konusunu oluşturan emtianın zayi olması halinde üretim ve dağıtım aşamalarından geçmeyen bir üretim faaliyeti nedeniyle yaratılan bir katma değerden söz edilemeyeceğine göre, daha önce yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.” değerlendirmesinde bulunulmuştur ( [1]).
Kararda ayrıca, emtianın zayi olması durumunda yeni bir teslime konu edilemeyeceğinden katma değer doğmaması nedeniyle bu mala ilişkin olarak yüklenilen verginin indirim konusu yapılamayacağı, satıcı veya üreticinin nihai tüketici gibi değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Karar’da ayrıca şu görüşlere yer verilmiştir.
“Cam şişe ve teneke kutular halinde satışa sunulan meyve sularının gerek sel felaketi nedeniyle tahrip olması, gerekse iktisadi ve teknik nedenlerle imha edilmesi halinde meyve suları yeniden teslime konu edilemeyeceğinden, zayi olduğunun kabulü gerekecek bunun doğal sonucu olarak da meyve sularının üretimi nedeniyle yüklenilen katma değer vergisi indirim konusu yapılamayacaktır.
Öte yandan, söz konusu emtianın ayrılmaz parçası niteliğinde bulunan ve fiziksel şeklindeki değişiklik nedeniyle hasarlı mal durumuna dönüşen cam şişe ve teneke kutu nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin, değer kaybına isabet eden kısmının indirimler dışında bırakılması, yeniden ve hasarlı haliyle teslim konusu edilmesi durumunda, hurda veya hasarlı bedele isabet eden ve bu kısım için yüklenilen katma değer vergisinin konusu yapılması katma değer vergisi uygulaması ve vergide adalet prensibi yönünden uygun olacaktır.”


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(14.08.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM