SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tek düzen muhasebe uygulamasında 264 Özel Maliyetler hesabına aldığımız bir varlığı 5 yılda itfa etmek zorunda mıyız?

Tek düzen muhasebe uygulamasında 264 Özel Maliyetler hesabına aldığımız bir varlığı 5 yılda itfa etmek zorunda mıyız?

 

Soru:

 

Tek düzen muhasebe uygulamasında 264 Özel Maliyetler hesabına aldığımız bir varlığı 5 yılda itfa etmek zorunda mıyız?


Cevap:
Vergi Usul Kanunu’nun 327. maddesinde, özel maliyet bedellerinin kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.  Ancak kira süresinin belirtilmemiş olması halinde itfa süresinin ne olması gerektiği konusunda kanunda bir açıklık yoktur.
Tekdüzen Hesap Planında, “264-Özel Maliyetler” hesabında bu hesabın işleyişi hakkında şu açıklamalar yapılmıştır.
 “Yapılan harcamalar hesaba borç kaydedilir. Bu harcamalar kira süresi içerisinde, kira süresinin 5 yıldan fazla olması durumunda da beş yılda eşit tutarlarda amorti edilir.”
Vergi uygulamasında vergi kanunları hükümleri geçerli olacağı için kira süresi 5 yıldan fazla olan kiralamalarda Tekdüzen Muhasebe Hesap Planı açıklamalarına göre amortisman ayrılması halinde fazla ayrılan amortisman tutarı mali karın hesabında dikkate alınmalıdır. Kira süresi belli değilse, itfa süresi, vergi uygulamasında da 5 yıl olarak dikkate alınma¬lıdır.
Kiracı özel maliyet bedeline ilişkin harcamayı kira süresinin başında de¬ğilde, kira süresi içinde, örneğin 10 yıllığına kiralanan yer için 3. yılda yap¬mışsa, yapılan gider tutarı kiralanan taşınmazın kalan kullanma süresine yani 8’e bölünmek suretiyle, her yılın amortismanı ayrılacaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(11.08.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM