SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Arsa karşılığı konut teslimlerinde nasıl bir muhasebesel yol izlememiz gerektiğini basit ve anlaşılır bir örnekle açıklarmısınız?

Arsa karşılığı konut teslimlerinde nasıl bir muhasebesel yol izlememiz gerektiğini basit ve anlaşılır bir örnekle açıklarmısınız?

 

Soru:

 

Arsa karşılığı konut teslimlerinde nasıl bir muhasebesel yol izlememiz gerektiğini basit ve anlaşılır bir örnekle açıklarmısınız?


Cevap:
Maliyet bedeli toplam 10.000.000 TL olan 100 adet konutun  yüzde 30’u arsa sahibine verilecektir. Konutların her biri 150 metrekarenin üstündedir. Müteahhit tarafından tanzim edilecek belge düzeni aşağıdaki gibi olacaktır.

10.000.000 / 100 = 100.000 TL her bir konutun maliyeti. Müteahhit tarafından 30 adet konut arsa sahibine verileceğine göre;

30 x 100.000 = 3.000.000 TL Arsa sahibine verilecek konutun toplam maliyeti . Burada VUK 267 ye göre yüzde 5 müteahhidin kar payını da eklersek

3.000.000 x 0,05      =   150.000 TL
3.000.000+150.000  = 3.150.000 TL
------------------------------------/-----------------------------------
250 Arazi ve Arsalar    3.150.000

           320 Tic.Borç.                        3.150.000
Arsanın alımı
------------------------------------------------------------------------

Daha sonra yüklenici firma bu arsayı binaların maliyetine ekleyecektir;

------------------------------------/---------------------------------------
150  İlk Mad.Mlz.    3.150.000

            250 Arazi ve Arsalar              3.150.000
Arsanın bina maliyetine alınması
---------------------------------------------------------------------------

Konutların tamamlanıp yüzde 30’unun arsa sahibine devredilmesi halinde aşağıdaki işlemler sırasıyla yapılacaktır;

Emsal bedel VUK 267 ye göre toptan satışlar için maliyet bedelinin yüzde 5’i olduğuna göre,

3.000.000 x 0,05 = 150.000 TL

KDV Matrahı =3.000.000 + 150.000 = 3.150.000 TL (kdv matrahı) 

Konutların her biri 150 metrekareden BÜYÜK ise kesilecek faturada;

KDV matrahı         : 3.150.000 TL
KDV            : 567.000 TL (yüzde 18 KDV oranı)
Tahsil Edilecek    : 3.717.000 TL


-------------------------------------/------------------------------------------------------------

320    3.150.000
120       567.000
                             152 Mamuller                           3.150.000
                             391.02 İlave edilecek KDV            567.000
Müteahhidin konut devir kaydı
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Eğer en başta müteahhit ile arsa sahibi KDV müteahhide ait diye bir anlaşma yaparlarsa 120 hesaptaki 567.000 TL’lik tutar 689 KKEG hesabında izlenebilir. Sonuç olarak KDV yükü de müteahhit firmada kalmış olacaktır.

Böylece toplam 10.000.000 TL olan bina maliyeti müteahhidin elinde kalan 70 adet konuta bölündüğü takdirde her bir binanın maliyeti

10.000.000 / 70 = 142.857 TL dir.

Emsal bedel VUK 267 ye göre perakende satışlar için maliyet bedelinin yüzde 10’u olduğuna göre KDV matrahı her bir konut  için aşağıdaki gibi bulunacaktır.

142.857  x 0,10 = 14.285,70 TL

142.857  + 14.285,70 = 157.143- TL her bir konutun KDV matrahı olacaktır;

Böylece müteahhit firma satarken aşağıdaki muhasebe kaydını yapmalı;

---------------------------------/------------------------------
120    185.429
                                         600    157.143
                                         391      28.286
Daire satış kaydı
----------------------------------------------------------------


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(27.07.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM