EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kamu Kurumlarının Kendi Personeline Sağladığı veya Sunduğu Teslim ve Hizmetlerde KDV

Kamu Kurumlarının Kendi Personeline Sağladığı veya Sunduğu Teslim ve Hizmetlerde KDV

 Soru: Kamu kurumlarının kendi personeline sağladığı veya sunduğu teslim ve hizmetlerde KDV var mıdır ?

Cevap: 3065 sayılı Kanunun (1/3-g) maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların ticari, sınaî, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri KDV’ye tabidir. Ancak, askeri kışlalardaki kantinler ile kamu kurumlarına ait misafirhane, kreş, yemekhane, eğitim ve dinlenme tesislerinin işletilmesi veya yönetilmesi suretiyle yürütülen faaliyetler kar amacı taşımamaları nedeniyle ticari faaliyet kapsamına girmediğinden, münhasıran ilgili kurum ve kuruluş mensuplarına hitap etmeleri şartıyla vergiye tabi tutulmaz.

Öte yandan bu kuruluşlara yapılan mal teslimlerinin ve hizmet ifalarının, 3065 sayılı Kanunun genel hükümleri çerçevesinde vergilendirileceği tabiidir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(14.04.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM