SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gelir Vergisi Kanunu uyarınca indirimine izin verilmeyen giderler ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca indirimine izin verilmeyen giderleri kısa ve öz olarak açıklar mısınız?

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca indirimine izin verilmeyen giderler ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca indirimine izin verilmeyen giderleri kısa ve öz olarak açıklar mısınız?

 

Soru:

 

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca indirimine izin verilmeyen giderler ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca indirimine izin verilmeyen giderleri kısa ve öz olarak açıklar mısınız?


Cevap:
1- GVK Gereğince İndirilmeyen Giderler
a) Belgesiz yapılan giderler,
b) Kanuni oranın üzerinde ayrılan amortismanlar,
c) Binek otomobillere ait giderleri ile VUK hükümlerine göre ayrılan amortismanların yarısı (Bu uygulamaya 4369 sayılı Kanun’un 82. maddesinin 3/s bendi ile 01.01.1999 tarihinden geçerli olmak üzere son verilmiştir.)
d) Binek otomobiller için ödenen motorlu taşıtlar vergisi,
e) Şirket ortaklarının koydukları sermaye için yürütülen faizler (GVK Md. 41/3).
f) Para ve vergi cezaları, gecikme zamları, gecikme faizleri, ortakların suçlarından doğan tazminatlar (GVK Md. 41/5).
g) VUK’un 323. maddesinde belirtilen şüpheli alacaklar karşılığı dışındaki karşılıklar, provizyonlar.
h) Kar üzerinden ödenen vergiler.

2- KVK Gereğince İndirilmeyen Giderler
a) Esas Sermaye Üzerinden Ödenen Faizler
b) Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler
c) Limited Şirketin Dağıttığı Örtülü Kazançlar
e) İhtiyat Akçeleri
f) Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Bazı Giderleri
g) Vergi, Ceza ve Gecikme Zamları


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(16.07.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM