SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İndirimli Oran KDV İadelerinde Ciro Primi Faturalarına Ait KDV Yüklenilen Hesabına Dahil Edilir Mi?

İndirimli Oran KDV İadelerinde Ciro Primi Faturalarına Ait KDV Yüklenilen Hesabına Dahil Edilir Mi?

 Soru: İndirimli oran kdv iadelerinde ciro primi faturalarına ait KDV yüklenilen hesabına dahil edilir mi?

Cevap:  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/A-6.1) bölümünde;

 

            "Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonlarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hâsılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan iskontolar esas itibarıyla, asıl işleme ilişkin KDV matrahının değişmesi sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, KDV matrahında değişiklik vuku bulduğu bu gibi durumlarda 3065 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre düzeltme yapılması gerekmektedir.

 

            Bu itibarla, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmeyip belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında yapılan iskontolar nedeniyle KDV matrahında değişiklik vuku bulduğu hallerde düzeltme işlemi, alıcı tarafından satıcı adına bir fatura ve benzeri belge düzenlenmek ve bu amaçla düzenlenecek belgede, KDV matrahında değişikliğe neden olan iskonto tutarına ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan KDV oranı uygulanmak suretiyle yapılacaktır."

 

            açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Bu çerçevede düzeltme işlemi, alıcı tarafından satıcı adına bir fatura ve benzeri belge düzenlenmesi suretiyle yapılmaktadır. Dolayısıyla ciro primleri alıcının satıcıya sunduğu bir hizmete ilişkin doğrudan yüklenilen bir maliyet-gider olarak değil, alıcıya sonradan tanınan bir iskonto başka bir deyişle fiyatı düzelten bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

 

            Buna göre; iskonto (ciro primi) faturalarında gösterilen ve indirim hesaplarına alınan KDV'nin, indirimli orana tabi teslimlerle ilgili iade hesabına dahil edilmesi mümkün değildir.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(07.04.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM