SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Aktifteki Malların Bağışlanmasının Muhasebe Kaydı

Aktifteki Malların Bağışlanmasının Muhasebe Kaydı

 Soru: Aktife kayıtlı demirbaşların bağışlanmasının kaydı

Örnek :Şirket aktifine 55.555 TL bedelle kayıtlı, 15.555 TL birikmiş amortismanı olan ve iktisabında 10.000 TL KDV yüklenimi bulunan bir taşıt bağış amacıyla verilmiştir.

-------------------------------------------------/----------------------------------------------

 

689 Diğ.Ol.Dış.Gid. Zar.    10.000   (KKEG)    

391                 Hesaplanan KDV 10.000

-İlave edilecek KDV

Bağışlanacak taşıtın KDV’sinin KKEG kaydı

------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------/---------------------------------------------------

 

257     Birikmiş Amort.       15.555

 

689 Diğ.Ol.Dış.Gid. Zar.    40.000   (KKEG)  

                                                          

                                                           254 Taşıtlar   55.555

Taşıtın aktiften çıkarılması ve teslimi

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Şunu önemle belirtmek gerekir ki, yukarıdaki taşıt eğer kurumlar vergisi Kanunu’nun istisnalar bölümünde  belirtilen kurum ve kuruluşlara bağışlandığı müddetçe 689 hesapta izlenen tutar geçici vergi dönemlerinde matraha KKEG olarak eklenecek olup aynı zamanda ticari kazancın yüzde 5’ini aşmadığı müddetçe beyannamede bağış ve yardımlar satırında indirim konusu yapılacaktır.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(05.04.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM