SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İmalatçılar Tarafından 2017 Yılında Yapılacak İnşaat İşlerinden KDV İadesi Nasıl Olacak

İmalatçılar Tarafından 2017 Yılında Yapılacak İnşaat İşlerinden KDV İadesi Nasıl Olacak

 Soru: İmalatçılat tarafından 2017 yılında yapılacak inşaat işlerinden kdv iadesi nasıl olacak

Cevap: 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 Sayılı Kanun yatırımcıya KDV İadesi ile ilgili önemli bir avantaj getimiştir. 3065 Sayılı KDV Kanununa Geçici 37. Madde eklenmiştir. Buna göre;

 

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

 

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

 

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,

 

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(23.03.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM