SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şüpheli Alacaktan Vazgeçilmesinin Muhasebe Kaydı

Şüpheli Alacaktan Vazgeçilmesinin Muhasebe Kaydı

 Soru: Şüpheli alacaktan vazgeçilmesi halinde yapılacak muhasebe kaydı nedir ?

Cevap: Uygulama: Barış A.Ş. 120 nolu hesabında takip ettiği 30.000 TL’lik alacağını tahsil edememiş ve bu alacağını dava ederek karşılık ayırmıştır. Daha sonra karşılık ayırdığı ve tahsilini yapamadığı bu alacağından vazgeçmiş ancak alacağın tahsilinin imkan kalmadığına yönelik mahkeme kararı alamamıştır.

--------------------------------------------/-----------------------------------------

128 Şüpheli Ticari Alacaklar  30.000

 

                                      120 Alıcılar    30.000

Alacağın şüpheli alacaklara alınması

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

---------------------------------------/---------------------------------------------

654 Karşılık giderleri     30.000,

 

                                               129 Şüp.Tic.Alac.Karş.  30.000

Alacağın dava edilemsi ve karşılık ayrılması

-------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------/----------------------------------------------

129 Şüpheli Ti.Alac.Karş.   30.000

 

                                 128   Şüp.Tic.Alac.    30.000

Alacağın tahsilinin imkansız hale gelmesi

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------/------------------------------------------

 689 Diğ.Ol.Dış.Gid.Zar. (KKEG) 30.000

 

                                  654 Karşılık Giderleri    30.000

Mahkeme kararı olmaksızın alacağın değersiz

Hale gelmesi

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(15.02.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM