SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Depodan ticari mallarımız çalındı. Bunları zayi olan mal olarak değerlendirebilir miyiz?

Depodan ticari mallarımız çalındı. Bunları zayi olan mal olarak değerlendirebilir miyiz?

 

Soru:

 

Depodan ticari mallarımız çalındı. Bunları zayi olan mal olarak değerlendirebilir miyiz?


Cevap:
Çalınan mal bedelinin ticari kazancın tespitinde gider veya maliyet olarak kabul edilmemesi nedeniyle indirilemeyecek KDV'nin KDV Kanunu'nun 58. maddesi uyarınca gider veya maliyet olarak değerlendirilmesi de mümkün değildir. Bununla birlikte çalınan malın ticari kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmesi halinde indirimi düzeltilen KDV'nin de diğer zayi olan mallarda olduğu gibi ticari kazancın tespitinde gider veya maliyet ola¬rak değerlendirileceği tabidir.
Çalınma olayı, bir yandan sermayede meydana gelen bir azalmayı, diğer yandan da ticari faaliyet çerçevesinde meydana gelen bir risk veya zararı ifade etmektedir. Esas olarak ticari faaliyetin bir riski olarak, hırsızlık nedeniyle meydana gelen zararların da olayın durumuna göre ticari kazancın tespitinde gider kaydedilmesi, çalınan mala ait KDV'nin de indirimine izin verilmesi gerekir. Satış bedeli belirlenirken hırsızlık dahil her türlü gider ve risk gözönüne alınır. Hırsızlık sigortası gideri, gider kaydedilebildiğine göre çalınmanın yargı kararı ile kanıtlanması halinde çalınan mal bedelinin de zarar yazılması mümkün olmalıdır. Ayrıca, hırsızlık veya dolandırıcılık nedeniyle ekonomik yönden sarsılan işletmenin katma değer vergisinin indirimine izin verilmemesi ve çalınan mal bedelinin gider yazılamaması nedeniyle işletmenin katlanmak zorunda kaldığı mali külfetin üzerinde düşünülmelidir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(09.07.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM