SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kira bedellerinin peşin tahsil edilmesi halinin KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi boyutu nedir?

Kira bedellerinin peşin tahsil edilmesi halinin KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi boyutu nedir?

 

Soru:

 

Kira bedellerinin peşin tahsil edilmesi halinin KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi boyutu nedir?


Cevap:
Gelecek hesap dönemlerine ilişkin peşin tahsil edilen kira bedeli Gelir ve Kurumlar Vergisi bakımından ilgili bulundukları yılların hasılatı olarak kar zararın tespitinde göz önüne alınması gerekmektedir.

Peşin kira gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda KDV’de durum farklıdır. Şöyle ki; peşin tahsil edilen kiranın tamamı için fatura düzenlenmesi halinde, KDV Kanununun 10/b maddesi uyarınca faturanın düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana geldiğinden peşin tahsil edilen kiranın tamamı üzerinden KDV hesaplanacaktır.

Ancak, peşin tahsil edilen kiranın tamamı için fatura düzenlenmemesi halinde vergiyi doğuran olay vergilendirme dönemleri itibariyle meydana geleceğinden peşin tahsil edilen kira bedelinin vergilendirme dönemlerine isabet eden kısımları üzerinden hesaplanacaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(12.06.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM