SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Sorumlu sıfatıyla beyan etmediğimiz vergiler için resen tarh edilen vergiyi indirim konusu yapabilir miyiz?

Sorumlu sıfatıyla beyan etmediğimiz vergiler için resen tarh edilen vergiyi indirim konusu yapabilir miyiz?

 

Soru:

 

Sorumlu sıfatıyla beyan etmediğimiz vergiler için resen tarh edilen vergiyi indirim konusu yapabilir miyiz?


Cevap:
49 Seri Nolu KDV Genel Tebliği’ne göre  KDV Kanununun 9. maddesi gereğince sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’nin 2 no’lu KDV Beyannamelerine dayanılarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. 

Sorumlu sıfatıyla beyanın hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının tespiti üzerine bu vergilerin ikmalen veya re’sen tarh edilmesi halinde de tarh edilen vergi aslı indirim konusu yapılabilecektir. İndirim, ikmalen veya re’sen tarh edilen vergi aslının vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla kanuni defterlere kaydedildiği dönemde 1 nolu KDV Beyannamesi ile yapılacaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(11.06.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM