SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Enerji Üretim Tesislerinde Emlak Vergisi

Enerji Üretim Tesislerinde Emlak Vergisi

 Soru: Enerji üretim tesislerinde emlak vergisi var mıdır ?

Cevap:  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (n) fıkrasında, enerji nakil hatları ve direklerinin, kiraya verilmemek (24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla daimi olarak emlak (bina) vergisinden muaf tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu muafiyet hükmü; esas amacı enerjinin iletilmesi ve dağıtılması olan santral sahaları, kumanda binaları, trafo merkezleri, kesici kabinleri (kök), dağıtım merkezleri, indirici merkezler ve benzeri tesislerin 1319 sayılı Kanun uygulamasında "enerji nakil hatları ve direkleri" kapsamında değerlendirilmesi sonucu bunların emlak (bina) vergisinden muaf tutulmasına ilişkin olup enerjinin iletilmesi ve dağıtılması ile ilgisi olmayan münhasıran üretim faaliyeti ile ilgili bina ve tesisleri kapsamamaktadır.

Bu nedenle, enerjinin üretimine ait bina ve tesislerin ise 1319 sayılı Kanunun 4/n maddesi kapsamında emlak (bina) vergisinden muaf tutulmaması gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(14.04.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM