SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hem fason hemde indirimli orandan dolayı iade alacağımız doğmaktadır. Tevkifat ve İndirimli Oran uygulaması nedeniyle doğan iade alacağımız için öncelikle hangisi için iade talep etmeliyiz?

Hem fason hemde indirimli orandan dolayı iade alacağımız doğmaktadır. Tevkifat ve İndirimli Oran uygulaması nedeniyle doğan iade alacağımız için öncelikle hangisi için iade talep etmeliyiz?

 

Soru:

 

Hem fason hemde indirimli orandan dolayı iade alacağımız doğmaktadır. Tevkifat ve İndirimli Oran uygulaması nedeniyle doğan iade alacağımız için öncelikle hangisi için iade talep etmeliyiz?


Cevap:
Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle KDV iade alacağı doğmuşsa,

- Öncelikle tevkifattan doğan KDV alacağı (mükellefin isteğine bağlı olarak nakden veya mahsuben)

- KDV alacağının indirimli oran uygulamasından doğan kısmı; inceleme raporu yılı içinde vergi dairesine intikal ederse mahsuben, yıl geçtikten sonra intikal ederse nakden veya mahsuben iade edilecektir.

Örnek: Haziran 2009 döneminde fason tekstil ve konfeksiyon teslimi 500.000 TL olan bir mükellefin tevkifattan dolayı (500.000 x %8/2=) 20.000 TL iade hakkı doğmuş bulunmaktadır.

Aynı işlemden dolayı indirimli oranda teslim yapılmış olmasından dolayı KDV Kanununun 29/2 maddesi uyarınca ayrıca iade hakkı doğmuş bulunmaktadır. İade hakkı Haziran 2009 dönemine kadar kümülatif olarak hesaplanan ve iade edilemeyecek sınır düşüldükten sonra kalan kısım iadeye konu edilecektir.

Ancak yıl içinde nakden iade mümkün olmayıp, ancak aylık mahsuben iade söz konusu olabilecektir.
Yukarıda belirtilen mükellefin 23.000 TL iade talebinin bulunduğunu varsayalım. Öncelikle vergi inceleme elemanlarınca yapılan incelemeye göre, bu tutarın teyit edilmesi halinde önce 20.000 TL’lik kısım daha sonra da (23.000 – 20.000=) 3.000 TL’lik kısım yerine getirilecektir. Tevkifattan doğan kısım yıl içinde nakden yerine getirilir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(10.06.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM