SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Büyük bir inşaat firmasıyız. Taşeronlara devrettiğimiz işler için tevkifat uygulaması devam edecek midir?

Büyük bir inşaat firmasıyız. Taşeronlara devrettiğimiz işler için tevkifat uygulaması devam edecek midir?

 

Soru:

 

Büyük bir inşaat firmasıyız. Taşeronlara devrettiğimiz işler için tevkifat uygulaması devam edecek midir?


Cevap:
Yapım işlerinin yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden 89 seri nolu KDV Genel Tebliğindeki esaslar çerçevesinde tevkifat uygulaması kapsamına alınmıştır. Alt yüklenicilere uygulanan tevkifat, tevkifat uygulayacak kurum ve kuruluşlarca yapım işinin asıl yüklenicisine tevkifat uygulamasına engel değildir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(09.06.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM