SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kıst dönem faiz gelirini nasıl hesaplayacağız ve nasıl muhasebeleştireceğiz?

Kıst dönem faiz gelirini nasıl hesaplayacağız ve nasıl muhasebeleştireceğiz?

 

Soru:

 

Kıst dönem faiz gelirini nasıl hesaplayacağız ve nasıl muhasebeleştireceğiz?


Cevap:
Bunu uygulamalı bir örnek yardımıyla açıklayacak olursak;

Şirket 1.000.000 YTL tutarında mevduatını yüzde 19,50 faiz oranı üzerinden 01.01.2009-31.07.2009 (7 ay) vadeli mevduat hesabına yatırmıştır. Geçici vergi dönemi kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

Faiz = A x N x T /36500


Birinci dönem geçici vergi faiz hesaplaması:1.000.000 x 90 x 19,50 / 36.500

48.082,19 YTL--------------------------------31.03.2009----------------------------

181 Gelir Tahakkukları    48.082,19

            642 Faiz Gelirleri            48.082,19
Kıst dönem (1.dönem) faiz geliri ve tahakkuk kaydı
---------------------------------------------------------------------------

İkinci dönem geçici vergi faiz hesaplaması:1.000.000 x 90 x 19,50 / 36.500

48.082,19YTL

-------------------------------30.06.2009----------------------------
181 Gelir Tahakkukları    48.082,19

            642 Faiz Gelirleri          48.082,19
Kıst dönem (2.dönem) faiz geliri ve tahakkuk kaydı
---------------------------------------------------------------------------

Vade bitiminde hesaplanacak kıst faiz:1.000.000 x 30 x 19,50 / 36.500

16.027,39 YTL

---------------------------------30.07.2009-----------------------------
181 Gelir Tahakkukları    16.027,39

            642 Faiz Gelirleri          16.027,39
Kıst dönem (vade bitimi) faiz geliri ve tahakkuk kaydı
------------------------------------------------------------------------------

Böylece şirketin elde ettiği toplam faiz geliri 112.191,77 YTL olup, %15 stopajı 16.828,76 YTL düşüldükten sonra net faiz geliri 95.363,01 YTL’dir. Kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır;

----------------------------------30.07.2009----------------------------
102 Bankalar         95.363,01
193 Peş.Öd.Ver.    16.828,76


            181 Gelir Tahakkukları        112.191,77
------------------------------------------------------------------------------Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(03.06.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM