SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
120 hesaplarda takip ettiğimiz alacaklarımız mevcut. Ancak bunların bazılarını tahsil edemeyeceğiz gibi görünüyor. Karşılık ayırmakta istemediğimiz bu alacakları değersiz alacak kategorisinde ele alıp giderleştirebilir miyiz?

120 hesaplarda takip ettiğimiz alacaklarımız mevcut. Ancak bunların bazılarını tahsil edemeyeceğiz gibi görünüyor. Karşılık ayırmakta istemediğimiz bu alacakları değersiz alacak kategorisinde ele alıp giderleştirebilir miyiz?

 

Soru:

 

120 hesaplarda takip ettiğimiz alacaklarımız mevcut. Ancak bunların bazılarını tahsil edemeyeceğiz gibi görünüyor. Karşılık ayırmakta istemediğimiz bu alacakları değersiz alacak kategorisinde ele alıp giderleştirebilir miyiz?


Cevap:
Değersiz alacaklarda kanaat verici vesikalar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Alacaklarınız aşağıdaki şartları gerçekleştiriyor ise bunları değersiz alacak şeklinde 689 hesaba virmanını yapabilirsiniz.

* Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması,
* Borçlunun ülkeye dönmemek üzere terk ettiğini gösteren vesikalar,
* Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildiğine dair belgeler,
* Borçlunun mal varlığı bırakmadan ölümü ve mirasçıların mirası reddettiklerine dair resmi belgeler,
* Ticaret mahkemesince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili masa tarafından tasfiyeye tutulmuş iflas kararına ilişkin belgeler.

Unutulmaması gerekir ki borçlu hakkındaki aciz vesikası kanaat verici bir vesika değildir.

Alacaktan vazgeçildiği zaman BORÇLU tarafından yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olmalıdır,

-------------------------------------------/------------------------------------
320    XXX

                                                            549    XXX
--------------------------------------------------------------------------------

Alacaktan vazgeçildiği zaman ALACAKLI tarafından yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olmalıdır,

-------------------------------------------/-------------------------------------
689    XXX

                                                           120    XXX
--------------------------------------------------------------------------------


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(21.05.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM