SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Taksi Fişlerinde Dikkat Etmemiz Gereken Hususlar

Taksi Fişlerinde Dikkat Etmemiz Gereken Hususlar

 Soru: Taksi fişlerinde dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir?

 

Cevap: VUK 229 uncu maddede faturanın tanımı yapılmış olup, 230. ncu maddede ise faturada bulunması gereken asgari bilgilere yer verilmiş olup bunlar aşağıdaki gibidir,

1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

VUK 233. Maddesinde ise perakende satış fişlerinin fatura yerine geçen belgelerden biri olduğu belirtilmiştir. Yine aynı maddede aşağıdaki ibare dikkat çekmektedir;

Perakende satış fişi; makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir.”

Aynı kanunun “ispat edici kağıtlar” başlıklı 227’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre V.U.K.’na göre kullanılan veya bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgelerin vergi kanunları bakımından düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.


Bu bağlamda taksi fişlerinde şirket bilgileri yazılmadığı takdirde bu belgelerin  hiç düzenlenmediği sayılarak bu haller için özel usulsüzlük cezası kesilecektir.


Konu yargıya da intikal etmiş ancak en yüksek yargı mercilerinden biri olan Danıştay maalesef mükellef aleyhine karar vermiştir. Bu kararlardan birinde (Danıştay 3. Dairesinin 19.11.1992 tarih, 3317/1991 Esas ve 3458/1192 Sayılı Kararı)  adres kısmı boş bırakılan faturanın V.U.K.’nun 227’inci maddesince hiç düzenlenmemiş sayılacağını belirtmiş ve ilgilisine V.U.K.’nun 353/1’inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmesine ait kararı onamıştır.


Sonuç itibariyle şirketlerin giderleştirdikleri taksi fişlerine mutlaka VUK 230. Maddede belirtilen asgari bilgilerin yazılması gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(07.09.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM