SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Finansal Kiralama Şirketince Kiralanan Ekipmana İlişkin Sigorta Poliçe Bilgilerinin Form Ba İle Bildirilip Bildirilmeyeceği

Finansal Kiralama Şirketince Kiralanan Ekipmana İlişkin Sigorta Poliçe Bilgilerinin Form Ba İle Bildirilip Bildirilmeyeceği

 Soru: Finansal kiralama şirketince kiralanan ekipmana ilişkin sigorta poliçe bilgileri Form Ba ile bildirilecek midir ?

Cevap: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmişti.

Konuya ilişkin yayımlanan 396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2010 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri açıklanmış bulunmaktadır.

İlgili Tebliğin Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler başlıklı bölümünün 1.2.1. bendinde "Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, İrsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir" açıklamasına yer verilmiştir.

Ayrıca  aynı Tebliğ'in 1.2.5 bendinde "Bankalar, Katılım  Bankaları,  Aracı  Kurumlar,   Portföy Yönetim Şirketleri,  Menkul Kıymet Yatırım  Fon ve  Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.

Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar" ifadesi yer almaktadır.

Buna göre, finansal kiralama şirketleri yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yer almadığından Finansal Kiralama Kanunu kapsamında satın alınan ve belli bir kira bedeli karşılığında kiralanan ekipmanlara ilişkin sigorta poliçe bilgilerinin, 396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen esaslar doğrultusunda Form Ba ile bildirilmesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(04.09.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM