SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Stok Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi

Stok Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi

 Soru: Stok giderlerinin muhasebeleştirilmesinde nasıl bir yol izlenir ?

 

Cevap:  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 274 ncü maddesinde emtianın maliyet bedeli ile değerleneceği hükme bağlanmıştır. Anılan Kanunun 275 nci maddesinde ise;

            "İmal edilen emtianın (Tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeli aşağıda yazılı unsurları ihtiva eder:

            1. Mamulün vücuda getirilmesinde sarfolunan iptidai ve ham maddelerin bedeli;

            2. Mamule isabet eden işçilik;

            3. Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse;

            4. Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse; (Bu hissenin mamulün maliyetine katılması ihtiyaridir.);

            5. Ambalajlı olarak piyasaya arzedilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedeli.

            Mükellefler, imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini yukarıdaki unsurları ihtiva etmek şartıyla diledikleri usulde tayin edebilirler." hükmüne yer verilmiştir.

            Yukarıda yer verilen hükümlere göre, işletmeler tarafından imal edilen ancak çeşitli nedenlerden dolayı stok değeri düşen ve tekrar eski haline getirmek için katlanılan (ürünün ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri olduğu da göz önüne alındığında ambalajlama öncesi yapılacak) giderlerin mamulün maliyet bedeline ilave edilmesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(31.07.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM