SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gayrimenkulün Kısmi Bömlünmeye Konu Edilip Edilmeyeceği

Gayrimenkulün Kısmi Bömlünmeye Konu Edilip Edilmeyeceği

 Soru: Gayrimenkulün kısmi bömlünmeye konu edilip edilmeyeceği

Cevap: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde,

"Kısmî bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye'deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilançosunda yer akın taşınmazlarile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir. Ancak, üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmî bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur."

hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre, kısmi bölünme işlemine taşınmazlar, iştirak hisseleri, üretim veya hizmet işletmeleri konu edilebilmektedir.

Aynı Kanunun 20 maddesinin üçüncü fırkasında ise bu Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işlemlerden doğan kârların hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Yine, kısmi bölünme dolayısıyla yapılacak hisse devirleri ile ilgili olarak 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "19.2.2.3 İştirak hisselerinin ortaklara verilmesi" ve "19.3.1 Alınan hisse senetlerinin durumu" başlıklı  bölümlerinde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Bu nedenle, aktifte kayıtlı olan arsanın tam mükellefiyete tabi başka bir sermaye şirketine kayıtlı değeri üzerinden ayni sermaye olarak konulması, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi hükmü gereğince kısmi bölünme olarak değerlendirilebilecek olup, bu çerçevede yapılacak kısmı bölünme işleminden doğan karlar ise aynı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(02.06.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM