SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme

Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme

 Soru: Vergi Ziyaı, Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme Nasıl Olacaktır ?

Cevap: İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:


1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,


2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri,

İndirilir.


Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıdaki yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.


Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır. (VUK 376 )

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(02.01.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM