SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşyeri Kira Ödemelerinin Belgelendirilmesi

İşyeri Kira Ödemelerinin Belgelendirilmesi

 Soru: İşyeri Kira Ödemelerinin Belgelendirilmesi Nasıl Olacaktır?

Cevap: İşyeri kiralamalarında miktar sınırlaması olmaksızın kira ödemelerinin bankaveya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından düzenlenen belgelerletevsik edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

İşyeri kirasının, müşteriden alınan çek ile ödemesi durumunda çekin eldenkiralayan kişiye ciro edilmesi ve bu kişinin bankadan çeki tahsil etmesi ile tevsikşartı yerine getirilmiş sayılır.


Banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracı kılınmak suretiyle,para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyleyapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleridüzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankalarıninternet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır.


Getirilen zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza, serbest meslek erbabıhakkında o yıl için belirlenen özel usulsüzlük cezası miktarından az olmamak üzereher bir işlem için bu işleme konu tutarın %5’idir. Bu ceza kiracı ve kiralayana ayrıayrı uygulanır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(26.03.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM