SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhraç Kayıtlı Teslimlerde İade Talebinde Aranılan Belgeler

İhraç Kayıtlı Teslimlerde İade Talebinde Aranılan Belgeler

 Soru: İhraç Kayıtlı Teslimlerde İade Talebinde Aranılan Belgeler Nelerdir ?

Cevap: İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır.

 

- İade talep dilekçesi

 

- İlgili meslek odasına üyelik belgesinin noterce onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)

 

- Sanayi sicil belgesi veya üretici belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.).

 

- Kapasite raporu (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)

 

- İhraç kaydıyla teslim faturaları


- Gümrük beyannamesi çıktısı veya listesi (Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile satış yapan mükelleflere ihraç kayıtlı teslimlerde gümrükte tasdik edilen özel fatura örneği)

 

- İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı, (Bu yazıda; ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının, belgeyi talep eden imalatçının adı, soyadı, veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, malın cinsi, miktarı, bedeli, KDV oranı ve hesaplanan KDV tutarının gösterilmesi gerekmektedir.)


- İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(19.03.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM