SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ay’ın Son Günlerinde Yapılan Teslimlerde Vergiyi Doğuran Olay Ve Fatura İlişkisi

Ay’ın Son Günlerinde Yapılan Teslimlerde Vergiyi Doğuran Olay Ve Fatura İlişkisi

 Soru: Ay’ın Son Günlerinde Yapılan Teslimlerde Fatura

Cevap: KDV’de vergiyi doğuran olay, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile meydana gelmektedir. Sevk irsaliyesi ile sevk edilen mallarda sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihi vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih olacaktır. Sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihi, tesliminin gerçekleştiği, diğer bir ifade ile KDV’nin doğduğu tarih olarak kabul edilecektir. VUK’nın 231. maddesinde fatura düzenlenmesi için 7 günlük süre tanınmış olması, teslim veya hizmetin faturanın düzenlendiği tarihte yapılmış olduğu anlamına gelmemektedir. Henüz fatura düzenlenmemiş olmakla beraber, vergiyi doğuran olay, teslimin veya hizmetin yapıldığı anda meydana gelecektir.

Maliye Bakanlığı, 26.05.1997 tarih ve 21589 sayılı özelgesinde; “VUK'nın 231/5. maddesinde belirtilen 7 günlük fatura düzenleme süresinin, malın sevk tarihinden değil sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihinden itibaren başlayacağını” açıklamıştır.

Örneğin, 29 Kasım’da teslim edilen bir mala ait faturanın 5 Aralık’ta düzenlenmesi halinde, KDV yönünden vergiyi doğuran olay malın teslim edildiği 29 Kasım’da meydana gelecektir. Mal teslimine ait KDV ise, satıcı tarafından Kasım Ayı KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir. Faturanın VUK’nın 231/5. maddesinde belirtilen 7 günlük süre dikkate alınarak Aralık ayı içerisinde düzenlenmesi, vergiyi doğuran olayın Kasım ayında meydana gelmesine ve verginin Kasım ayı beyannamesi ile beyan edilmesine engel oluşturmamaktadır. Ancak, alıcı bu alımına ilişkin yüklendiği KDV'’i Kanunun 34/1. maddesine göre faturayı yasal defterlerine kaydettiği ayda (yani Aralık ayında) indirilebilecektir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(21.02.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM