SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Anonim Şirketlerin Kurucu Ortaklarının Sigortalılığı

Anonim Şirketlerin Kurucu Ortaklarının Sigortalılığı

 Soru:Anonim Şirketlerin Kurucu Ortaklarının Sigortalılığı Nasıldır

Cevap: Anonim şirketlerin kurucu ortaklarının sigortalılık durumu 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihi öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılmaktadır. Anonim şirketlerin kurucu ortaklarından, 01.10.2008 tarihinden sonra gerçekleşen şirketin kurucu ortaklığından dolayı bu tarihten sonraki dönemde 4/b sigortalısı olarak tescil işlemi yapılmamaktadır.

Anonim şirketlerin kurucu ortakları, kurucu ortaklığından kaynaklı olarak sigortalılık durumu 01.10.2008 tarihinden önceki bir dönemde başlıyorsa, 5510 sayılı Kanun’un geçici 22. maddesi ile 1479 sayılı Kanun’a göre 01.10.2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortağı olmaları nedeniyle sigortalı olanlardan, 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında sigortalılığını devam ettirmek isteyenlerin 01.10.2008 tarihinden itibaren altı ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na talepte bulunmaları halinde, sigortalılıkları devam ettirileceği, talepte bulunmayanların sigortalılık durumu 01.10.2008 tarihi itibariyle sona erdirileceği hüküm altına alınmıştır.

01.10.2008 tarihinden önce anonim şirketin kurucu ortağı olan kişilerin kurucu ortaklıktan dolayı sigortalılık durumların nasıl devam ettirileceği Kanun’da açıkça belirtilmektedir. 01.10.2008 tarihinden önce anonim şirketin kurucu ortağı olan, Bağ-Kur (4/b) kapsamında sigortalılardan, primlerini düzenli ödeyen ancak, sigortalılığının devam ettirilmesini istediğine dair Kanun’da belirtilen altı aylık süre zarfında SGK’ya müracaat etmemiş kişilerin durumları hakkında 5510 sayılı Kanun’da herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Anonim şirketin kurucu ortağı olması nedeniyle 01.01.2008 tarihinden itibaren Bağ-Kur Kanunu gereğince kayıt ve tescili yapılan sigortalı, 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalılığın devam ettirmek için 01.04.2009 tarihine kadar SGK’ya yazılı talepte bulunmamış ancak, düzenli prim ödemesi bulunmaktadır. Sigortalılık durumu nasıl belirlenecektir?

Yukarıdaki örnekteki belirtmiş olduğumuz sigortalı anonim şirketin kurucu ortağı olması nedeniyle, kurucu ortağı olduğu tarihteki mevcut Kanun gereği sigorta tescil işlemini yaptırmıştır. Sigortalı olması nedeniyle tahakkuk eden primlerini düzenli ödemiştir. Primlerini düzenli ödediği dönemde Kanun değişikliği yapılmıştır. Ancak, sigortalı Kanun değişikliği nedeniyle SGK’ya müracaat etmemiş/edememiştir. Bu sigortalının mülga Kanun gereği hakları devam ettiği ve mülga Kanun gereği yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu nedenle, sigortalının müracaat etmemesinden dolayı mağdur edilmemesi ve sigortalılığının devam ettirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, her ne kadar sigortalı, SGK’ya müracaat ederek sigortalılığını devam ettirmek istediğine dair herhangi bir müracaatta bulunmamış ise de, primlerini düzenli ödemesi sigortalılığının devam ettirilmek istendiğine dair bir irade beyanı olarak kabul edilmesi ve sigortalılığın devamının sağlanması gerekmektedir. Zira sigortalılığını devam ettirmek istemeyen bir sigortalının primlerini ödemeye devam etmesinin başkaca bir izahı olmayacağı kanısındayız.

Sonuç itibariyle, Anonim şirketlerin kurucu ortaklarının 01.10.2008 tarihinden itibaren kurucu ortak olmalarından kaynaklı olarak 4/b tescil işlemi yapılmamaktadır. 01.10.2008 tarihinden önce anonim şirketin kurucu ortağı olan kişilerin, kurucu ortaklıktan dolayı sigortalılığının devam ettirilmesi şartları 5510 sayılı Kanun’un geçici 22. maddesinde belirtilmiştir. Ancak, geçici 22. maddede belirtilen altı aylık sürede müracaatta bulunmayan ve primlerini düzenli ödeyen kişiler hakkında bir mevzuatta açıklık bulunmamaktadır. Bu sigortalıların mağdur olmaması için SGK’ya müracaat olmadığı halde primlerini ödemeye devam eden anonim şirketlerin kurucu ortaklarının sigortalığının devam ettirilmesi amacıyla SGK tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(17.02.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM