SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhraç kaydıyla teslimini yaptığımız ve KDV 11-1/c maddesine göre KDV tahsil etmediğimiz malların bir kısmı ihracatçı tarafından iade edildi. Bu iade faturalarında KDV olacak mıdır?

İhraç kaydıyla teslimini yaptığımız ve KDV 11-1/c maddesine göre KDV tahsil etmediğimiz malların bir kısmı ihracatçı tarafından iade edildi. Bu iade faturalarında KDV olacak mıdır?

 

Soru:

 

İhraç kaydıyla teslimini yaptığımız ve KDV 11-1/c maddesine göre KDV tahsil etmediğimiz malların bir kısmı ihracatçı tarafından iade edildi. Bu iade faturalarında KDV olacak mıdır?


Cevap:
İhraç kaydıyla yapılan teslimatların iadesinde iki farklı durum vardır. Bunlar;

a) Malın imalatçıya iadesi ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı vergilendirme döneminde gerçekleşmişse, genel muhasebeye göre düzeltme yapılacak ve dönem beyannamelerine işlem düzeltilmiş şekliyle yansıyacağından durum düzeltilmiş olacaktır.

b) Malın imalatçıya iadesi, ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı vergilendirme döneminden sonra gerçekleşirse, ihracatçı tarafından iade faturası tanzim edilecek ve KDV hesaplanacaktır. Bir taraf ödeyip bir taraf indirim konusu yapacaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(06.03.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM