SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Firmamızın aktifinde kayıtlı sabit kıymetlerin satışının bazılarından zarar etmiş durumdayız. Eğer kar etseydik bunlar Kurumlar Vergisinden istisna olacaktı. Zarar ettiğimiz bu tutarlar şimdi kanunen kabul edilmeyen gidermidir?

Firmamızın aktifinde kayıtlı sabit kıymetlerin satışının bazılarından zarar etmiş durumdayız. Eğer kar etseydik bunlar Kurumlar Vergisinden istisna olacaktı. Zarar ettiğimiz bu tutarlar şimdi kanunen kabul edilmeyen gidermidir?

 

Soru:

 

Firmamızın aktifinde kayıtlı sabit kıymetlerin satışının bazılarından zarar etmiş durumdayız. Eğer kar etseydik bunlar Kurumlar Vergisinden  istisna olacaktı. Zarar ettiğimiz bu tutarlar şimdi kanunen kabul edilmeyen gidermidir?


Cevap:
Taşınmaz satışından doğan zararın gider mi yoksa kanunen kabul edilmeyen gider mi olduğu konusunun bu kadar tartışmaya açık olmasının nedeni KVK 5/3.fıkrasında geçen…… istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zarar” ifadesidir. Burada idarenin asıl kastetmek istediği, maddede adı geçen ve faaliyetleri kurumlar vergisinden istisna olan kurumlar mı yoksa sabit kıymet satış kazancı mı olduğu hususudur. Bu sorunun cevabı kanun metninden tam anlaşılmamaktadır.

Kanun lafzından anlaşılacağı üzere, ortada bir kazanç olmadan istisna da olmayacağından, KVK 5/3. fıkrası da iştirak kazançları ile ilgili olduğundan zarar halinde bu fıkranın bizi bağlayıcılığının kalmaması gerekmektedir. Çünkü, bu bir kazanç istisnasıdır. Kazanç istisnası olduğunun ispatı da maddenin devamında  geçen ve kazanç istisnasının şartlarının anlatıldığı kısımdır. Söz konusu bölüm, zarar olması haline hiçbir şekilde değinmemekte ve tamamen kazacın elde edilmesi halini göz önüne alarak düzenlenmiştir.

Sonuç olarak, taşınmaz satışından doğan bir zarar olması halinde bu zararın tamamının ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması kanaatimizce uygun olacaktır. Herhangi bir inceleme esnasında, bunun bir eleştiri konusu olması halinde ise konunun yargıya taşınması gerektiği hususunu da ayrıca belirtmekte fayda var.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(05.03.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM