SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Promosyon Ürünlerin Vergilendirilmesi Ve KDV Karşısındaki Durumu

Promosyon Ürünlerin Vergilendirilmesi Ve KDV Karşısındaki Durumu

 Soru: Promosyon ürünlerin vergilendirilmesi nasıldır?

Cevap: Gelir Vergisi Kanunu Yönünden:

Günümüzde faaliyette bulunan bir çok kuruluş, satışlarını artırmak için promosyon kampanyaları düzenlemektedirler. Bu kampanyalarda söz konusu promosyon (eşantiyon) ürün veya hizmetler bedelsiz verilmektedir.

Promosyon kampanyalarının düzenlenmesindeki amaç, işletmenin ticari kazancının artırılmasıdır. Bu nedenle bedelsiz olarak verilen mal veya hizmetlerin "işletmeden çekilen mallar" olarak değerlendirilmeyip, satışı artırmak için yapılan reklam harcaması olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde nelerin gider olarak indirilebileceği sayılmış, 1 numaralı bendinde ise, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi ticari kazancın tespitinde indirilecek gider olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

Buna göre, promosyon olarak müşterilere sunulan hizmete ilişkin alış bedelinin Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 numaralı bendine göre gider olarak hasılattan indirilmesi gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

KDV Kanununun;

- 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zırai ve serbest meslek faaliyeti kapsamındaki teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

- 2/1 inci maddesinde, teslimin bir mal üzerinde tasarruf hakkının malik veya onu adına hareket edenlerce, alıcı veya onun adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

- 3 üncü maddesinde, vergiye tabi malların malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesinin teslim sayılacağı,

hükme bağlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak 50 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/1) bölümünde ise promosyon ürünlerinde KDV uygulanmasına ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, işletmeler tarafından herhangi bir bedel alınmaksızın promosyon olarak verilen mal veya hizmetler için KDV hesaplanmayacaktır. Promosyon amacıyla verilen hizmete ilişkin yüklenilen vergilerin ise indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(20.02.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM