SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tasfiye Sonunda Ba Ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Tasfiye Sonunda Ba Ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

 Soru: Tasfiye sonunda ba ve bs bildirim formlarının verilmesinde süre var mıdır?

Cevap: 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "4- DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM" başlıklı bölümünde, "4.1. İşini bırakan (terk eden) mükellefler bildirim formlarını işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar vermek zorundadırlar. Bu bildirimler; kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensuplarınca verilecektir. Bildirim formlarının verileceği vergi dairesi, mükelleflerin en son bağlı bulundukları vergi dairesidir.

Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirimlerini, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiye sonunda ise bildirimler, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde tasfiye memuru veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından verilecektir." açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, şirketlerin tasfiyesinin tamamlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Ba ve Bs bildirim formlarını vermemesi halinde, özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(18.02.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM