SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirket Ortağının Yurt Dışında Ödediği Dil Kurs Bedelinin Gider Olarak İndirilip İndirilmeyeceği

Şirket Ortağının Yurt Dışında Ödediği Dil Kurs Bedelinin Gider Olarak İndirilip İndirilmeyeceği

 Soru: Şirket ortağının yabancı bir ülkede ödediği dil kursu bedelinin vergisel boyutu?

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Ticari kazancın elde edilmesi ve sürdürülmesi için yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için söz konusu giderlerin kazancın elde edilmesi ve sürdürülmesi amacı ile yapılmış olması, yapılan giderin karşılığında sabit kıymet iktisap edilmiş olmaması, yapılan giderin iktisadi işletmenin maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerden olmaması gerekmektedir. Genel olarak; kırtasiye, temizlik, ısıtma, aydınlatma, su ve telefon giderleri, işyeri, araç vb. giderleri, yapılan işle orantılı temsil ve ağırlama giderleri, gayrimenkul ve gayrimenkul gibi değerlenen sabit kıymetlerin normal bakım ve onarım giderleri, sigorta giderleri, finansman giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, reklam giderleri, yurt dışındaki kişilere ödenen komisyonlar, ayıplı ürün iadesi ve komisyon giderleri bu tür giderlerdendir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun vergi indirimi başlıklı 29 uncu maddesinde mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinden bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisini, ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen Katma Değer Vergisini indirim konusu yapabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki mevzuat doğrultusunda şirkette ücretli olarak çalışmayan şirket ortağının yabancı dil öğrenmesi için gerek yurt içerisinde gerekse yurt dışında yabancı dil kursuna gönderilmesi ve bununla ilgili giderlerin şirket tarafından ödenmesi halinde bu giderler ayrı bir tüzel kişiliği bulunan şirektin faaliyeti ile doğrudan ilgili olmaması, ortağın bilgi ve becerisinin artırılmasına yönelik bir harcama olması nedeni ile bu amaçla yapılan giderlerin Kurumlar Vergisi açısından gider olarak kabul edilmemesi, bu giderlere ilişkin ödenen Katma Değer Vergisinin ise indirim konusu yapılmaması gerekmektedir.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(12.02.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM