SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hafriyat İşinde KDV Oranı Ve Tevkifat Nasıl Olacaktır?

Hafriyat İşinde KDV Oranı Ve Tevkifat Nasıl Olacaktır?

 Soru: En güncel haliyle hafriyat işinde KDV ve tevkifat hangi durumdadır?

Cevap: 117 Seri no.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.1) bölümünde; Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüd-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

KDV oranları ise KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre; Kararname eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almayan hafriyat hizmeti genel oranda (% 18) KDV ye tabidir.

Hizmet verilen Şirketin yarıdan fazla hissesi doğrudan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına yada birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler ile, hisse senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler arasında yer alması durumunda söz konusu hizmetin yapım işi kapsamında 1/6 oranında KDV tevkifatına tabi olacağı unutulmamalıdır.

Yine, işletmeler tarafından 1/5/2012 tarihinden sonra yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen, mühendislik, mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, 117 Seri no.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.1) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde 2/10 oranında tevkifat uygulanacağı bilinmelidir.

Ayrıca, işletmeler tarafından verilen hizmetinin işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu değildir.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(05.02.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM