SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi İle Yapılan Satışlarda KDV Uygulaması

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi İle Yapılan Satışlarda KDV Uygulaması

 Soru: Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile yapılan satışlarda KDV Uygulaması nasıldır?

Cevap: 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (D) bölümüne göre, arsa karşılığı inşaat işinde arsa sahibinden müteahhide "arsa", müteahhitten arsa sahibine "bağımsız birim" şeklinde iki ayrı teslim söz konusudur.

Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibince arsa alım satımının mutat ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürülmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan bu arsa teslimi KDV'ye tabidir. Ancak arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, arızi bir faaliyet olarak arsasını bağımsız birimler karşılığında müteahhide tesliminde KDV uygulanmayacaktır.

Müteahhitten arsa sahibine yapılacak bağımsız birim teslimleri ise bağımsız birimin niteliğine göre % 1, %8 veya % 18 oranında KDV'ye tabi olacaktır.

Buna göre, arsa karşılığı inşaat işinde, inşa edilen bağımsız birimler arsa sahibi ile müteahhit arasında paylaşılmakta, inşaatın bitiminde, arsa sahibinden müteahhide arsa teslimi, müteahhitten arsa sahibine da bağımsız birim teslimi söz konusu olmaktadır.

Bu açıklamalara göre;

- Arsanın örneğin bir şirkete devir tarihi itibariyle aktifte 2 yıldan fazla süredr olması şartının sağlanması halinde düzenlenen faturada KDV Kanununun 17/4-r maddesi gereğince KDV hesaplanmayacaktır.

- Gayrimenkul Satış Vadi Sözleşmesi kapsamında arsanın bedeli örneğin 10.000.000 TL + arsa üzerine yapılacak inşaatın satışından elde edilecek gelirin % 30'u olarak belirlendiğinde şirketin 3. kişilere sattığı bağımsız bölümlerden şirkete kalan payın da arsa bedeli kapsamında mütalaa edilerek bu pay için düzenlenen faturalarda KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV hesaplanmaması gerekmektedir.

 Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(28.01.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM