SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Serbest Bölgeden Serbest Bölgeye Yapılan Taşımacılık İşinde KDV İstisnasının Olup Olmadığı

Serbest Bölgeden Serbest Bölgeye Yapılan Taşımacılık İşinde KDV İstisnasının Olup Olmadığı

 Soru: Serbest bölgeden serbest bölgeye yapılan taşımacılık işinde KDV İstisnası var mıdır?

Cevap: 3065 sayılı KDV Kanununun;

             1/1 maddesinde; Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

             14 üncü maddesinde; transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde; Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işlerinin vergiden müstesna olduğu, bu istisnanın, ikametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan mükelleflere, ilgili ülkeler itibariyle karşılıklı olmak şartıyla tanınacağı,

             hükümlerine yer verilmiştir.

             Söz konusu madde hükmünün verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri KDV den müstesna tutulmuştur.

            Bu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamaların yer aldığı 11 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin D bölümüne göre Kanunun 14 üncü maddesi kapsamına;

            Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de sona eren,

            Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren,

            Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den geçerek yabancı bir ülkede sona eren,

             taşıma işleri girmektedir.

             Yine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6 ncı maddesinde, serbest bölgelerin, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerler olduğu, bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

              Buna göre, Türkiye'den serbest bölgeye, serbest bölgeden Türkiye'ye yapılan taşımacılık işleri ya da Türkiye’deki bir serbest bölgeden yine başka bir serbest bölgeye yapılan taşımacılık işleri genel hükümlere göre KDV ye tabi olacaktır.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(23.10.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM