SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt Dışı Taşeronluk İşlerinde Vergilendirme

Yurt Dışı Taşeronluk İşlerinde Vergilendirme

 Soru: Yurt dışı taşeronluk işlerinde vergilendirme nasıl olacaktır?

Cevap: KDV Kanununun;

            11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

            12/1 maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya yada yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması gerektiği, 12/2 maddesinde, yurt dışındaki müşteri tabirinin; ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği,

            32 inci maddesinde, bu Kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile 17/4-s maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı

            hükme bağlanmıştır.

            Buna göre; herhangi bir şirketin  taahhüdü altında devam devam eden  bir inşaatta kullanılacak malların Türkiye’de mukim  firma tarafından  yurt dışına ihracı KDV den istisna olacaktır. Ancak, malların yurtdışındaki inşaatta kullanıldıktan sonra Türkiye'ye getirilmesi suretiyle geçici olarak ihracı halinde ihracat istisnası uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(18.10.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM