SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhraç Kayıtlı Ürün İle Diğer Ürünlerin Aynı Satış Faturasında Gösterilip Gösterilmeyeceği?

İhraç Kayıtlı Ürün İle Diğer Ürünlerin Aynı Satış Faturasında Gösterilip Gösterilmeyeceği?

 Soru: İhraç kayıtlı ürün ile diğer ürünlerin aynı satış faturasında gösterilebilir mi?

Cevap: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin C bölümünde, imalatçılar tarafından ihraç kaydıyla yapılan teslimlerle ilgili olarak düzenlenen faturalarda, hesaplanan katma değer vergisinin mal bedelinden ayrı olarak gösterileceği, ancak faturaya "3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir" ibaresinin yazılacağı açıklanmıştır.

Buna göre; ihraç kayıtlı satışlar ile diğer satışların aynı faturada gösterilmesi mümkün olmakla birlikte, ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması bakımından bu kapsamdaki işlemler için ayrı faturalar düzenlenmesi daha uygun bulunmaktadır.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(11.10.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM