SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İthalattan Sonra Ortaya Çıkan Ödemelerde KDV Sorunu

İthalattan Sonra Ortaya Çıkan Ödemelerde KDV Sorunu

 Soru: İthalat gerçekleştikten sonra ortaya çıkan ek ödemelerde KDV uygulaması var mıdır?

 

Cevap: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun, 1/2 nci maddesine göre, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde ise, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutmaya yetkili kılınmış, bu yetkiye dayanarak yayımlanan 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin (C) bölümünde, yurt dışından sağlanan hizmetlere ait KDV'nin, hizmetten yurt içinde yararlananlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği belirtilmiştir.

            Ayrıca Kanunun10 uncu maddesinin (ı) bendinde ise ithalatta vergiyi doğuran olayın, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili anında meydana geleceği, 21 inci maddesinde ithalatta verginin matrahı, 43/4 üncü maddesinde ise ithalde alınan KDV nin  ilgili gümrük idaresince tarh olunacağı hüküm altına alınmıştır.

            Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalara göre, ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin tescili anında bilinmeyen ve/veya sonradan ortaya çıkan fiyat farkı, masraf farkı gibi ek ödemelerin Gümrük Kanunu uyarınca gümrük kıymetine dahil olması nedeniyle ilgili gümrük idaresine beyan edilmesi gerekmektedir.

            Diğer taraftan, gümrük idaresine beyan edilmesi gerekirken, 2 Nolu KDV beyannamesi ile vergi dairesine beyan edilerek KDV'si ödenen bazı gümrük kıymeti unsurları hakkında yapılacak işlemler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Maliye Bakanlığından da görüş alarak yayımladığı 2011/48 sayılı Genelgesinde açıklanmış olup, bu genelge uyarınca gümrük idaresince yapılacak ek tarhiyatlarda, 2. No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen meblağların dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(06.09.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM