Muhasebe TV
İndirimine İzin Verilmeyen Yani KDV'si Gider veya Maliyet Olarak Kayıtlara Alınması Gereken Harcamalar (Video) | Muhasebe TR

İndirimine İzin Verilmeyen Yani KDV'si Gider veya Maliyet Olarak Kayıtlara Alınması Gereken Harcamalar (Video)

E. Öğr. Gör. SMMM Koray Ateş

- İndirimine İzin Verilmeyen Yani KDV'si Gider veya Maliyet Olarak Kayıtlara Alınması Gereken Harcamalar
- Gider Kaydedilemeyecek Yani KDV'si Kayıtlara KKEG Olarak Kaydedilecek Harcamalar(12.01.2010)
GÜNDEM