GÜNCEL MEVZUAT
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2010 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/1) - MuhasebeTR

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2010 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/1)

25 Aralık 2009 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27443
 

Rekabet Kurumu Başkanlığından:

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

16 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN

İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2010 TARİHİNE

KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO : 2010/1)

             MADDE 1 – (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 392 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2009 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 2,2 (iki virgül iki) artış esas alınarak, 1/1/2010’dan 31/12/2010 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yükseltilmiştir:

 

             4054 sayılı Kanun'un 16 ncı        1/1/2009-31/12/2009               1/1/2010-31/12/2010

             Maddesinin Birinci Fıkrasında;   tarihleri arasında                 tarihleri arasında

             öngörülen ceza alt sınırı miktarı:              11.200 TL                             11.446,4 TL

 

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

 

(25.12.2009)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM