GÜNCEL MEVZUAT
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 33) - MuhasebeTR

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 33)

Maliye Bakanlığından:

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 33)

 

             2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(2) ile değişik mükerrer 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.", üçüncü fıkrasında, "Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar.", dördüncü fıkrasında, "Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanır.", beşinci fıkrasında, "İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, aşağıdaki tarifeye göre alınır ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanır.", onbirinci fıkrasında ise, "Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

             Bakanlığımızca 2006 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilmiş ve 363 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiştir.

             Buna göre; 1/1/2007 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

             1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

             Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 17 YKr, diğer belediyelerde 14 YKr olarak hesaplanacaktır.

             2 - İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

             İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

             2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan Çevre  Temizlik Vergisi

             Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır

 

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (YTL)

 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

1.600

1.300

990

800

660

2. Grup

1.000

790

590

490

400

3. Grup

660

530

400

330

260

4. Grup

330

260

200

160

130

5. Grup

200

160

110

100

80

6. Grup

100

80

58

46

34

7. Grup

34

29

20

17

14

 

             2. 2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

             Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak uygulanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve  Yıllık Vergi Tutarları (YTL)

 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.000

1.625

1.237

1.000

825

2. Grup

(20.12.2006)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM