GÜNCEL MEVZUAT
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 8) - MuhasebeTR

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 8)

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 8).

26 Mayıs 2009 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27239
 

Maliye Bakanlığından:

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 8)

             9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin (Bundan sonra Yönetmelik olarak anılacaktır.), 15/4/2008 tarihli ve 26848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik Geçici 2 nci maddesinde yükümlülerin, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 31/12/2008 tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerektiği ve maddenin uygulanmasında yükümlü grupları itibarıyla yapılacak işlemlerin kapsamı, sürelerin yeniden belirlenmesi, uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar konusunda Maliye Bakanlığı'nın yetkili olduğu belirtilmiştir.

             Anılan hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yükümlülerin, 1/4/2008 tarihi itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerinin Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için yükümlülere 31/12/2008 tarihine kadar verilen süre, 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile 1/6/2009 olarak yeniden belirlenmişti.

             Uygulamanın vatandaşlarımızın büyük bir bölümünü ilgilendirmesi ve bu nedenle de herhangi bir sıkıntıya meydan verilmemesi için, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden; 1/4/2008 tarihinden önce sürekli iş ilişkisi tesis edilen müşteriler için anılan sürenin 1/9/2009 olarak yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre yükümlüler, 1/4/2008 tarihi itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 1/9/2009 tarihine kadar, Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar.

             Öte yandan, 1/4/2008 tarihinden önce tesis edilmiş sürekli iş ilişkisi kapsamında, bu tarihten 1/9/2009 tarihine kadar müşteri tarafından talep edilmiş herhangi bir işlem bulunmaması halinde, bu müşterilerin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerinin, en geç 1/9/2009 tarihinden itibaren (yüzyüze gerçekleştirilmeyen işlemler dahil) müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve  işlem gerçekleştirilmeden önce Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

             Tebliğ olunur.

 

(26.05.2009)

GÜNDEM