GÜNCEL MEVZUAT
7438 Sayılı EYT Yasasına İlişkin Bazı Sorular ve Cevapları - MuhasebeTR

7438 Sayılı EYT Yasasına İlişkin Bazı Sorular ve Cevapları

1- Borçlanma yapılması halinde düzenleme kapsamından yararlanma durumu:

•    9/9/1999 sonrası sigortalılığı başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye

imkân tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılan borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8/9/1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenler de düzenleme kapsamından yararlanacaklardır.

2- Düzenleme kapsamında olan ancak gerekli prim ödeme gün sayısı olmayanlara eksik günlerin tamamlanması durumu:

• Sigortalılar eksik gün sayılarını çalışarak, askerlik, doğum vb. borçlanma ile BAĞKUR kapsamında prim ödemesi yapılmadığı için durdurulan sürelerini ihya(canlandırma) yaparak tamamlayabilirler.

3- Sigorta başlangıcı 9/9/1999 tarihi ve sonrası olup bu tarih öncesinde staj süresi olanların düzenlemeden yararlanma durumu:

Bu kişiler adına işverenleri ya da okulları tarafından ödenen primler kısa vadeli sigorta kolları yönünden olduğundan 8/9/1999 tarihi ve öncesinde sadece staj sigortası bulunanlar bu düzenlemeden yararlanmaları mümkün değildir.

4- SSK, BAĞ-KUR ve EMEKLİ SANDIĞI'na tabi çalışmaları olan düzenleme kapsamındaki sigortalının emekli olacağı statünün belirlenmesi:

• SSK, BAĞKUR veya EMEKLİ SANDIĞI kapsamında çalışmaları olan sigortalıların son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık haline göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacaktır.

5- TARIM BAĞ-KUR sigortalılarının düzenlemeden yararlanması:

•    Tarım BAĞ-KUR Kanunu yürürlükte olmadığından ve bu kapsamda olan sigortalılara 1479 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak yaşlılık aylığı bağlandığından Tarım BAĞ-KUR Kanununda bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır.

•    Dolayısıyla, bu kapsamdaki sigortalılara halihazırda 1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlandığından bu sigortalılar da düzenlemeden faydalanacaklardır.

6- Doğum borçlanması yapanların düzenleme kapsamına girmesi:

• İlk işe başlangıcı 8/9/1999 tarihi ve sonrası olan kadın sigortalı bu tarih öncesinde staj yapmış ve staj ile ilk işe girişi arasında doğum yapmışsa doğum süreleri borçlanılarak ilk işe girişi 8/9/1999 öncesine çekilmesi halinde bu düzenleme kapsamında olabilir.

7- Düzenlemenin banka sandıklarında çalışanları kapsaması:

• İlk defa 8/9/1999 tarihinde ve öncesinde 506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında kurulan Sandıklara veya Vakıflara tabi olarak çalışmaya başlayanlar da bu düzenlemeden yararlanacaktır.

8- Yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için işten ayrılma koşulu:

• Mevcut mevzuatta yer alan hükümlerde değişiklik yapılmayacak olup, söz konusu hükümler gereği;

Son olarak SSK kapsamında çalışan sigortalıların aylık bağlanmadan önce çalıştığı işten ayrılması gerekir.

BAĞ-KUR kapsamında çalışılması halinde ise aylığı kesilmeksizin ve herhangi bir prim ödemesi yapmaksızın faaliyetini devam ettirebilir.

Halen görevde olan EMEKLİ SANDIĞI sigortalılarının görevlerinden ilişiklerinin kesilmesi gerekmektedir.

9- Başvuru için süre kısıtı olmaması ve aylık başlangıç tarihi:

•    Düzenleme kapsamında emekli olmak için belirli bir başvuru süresi ya da süre kısıtı bulunmamaktadır.

•    Düzenlemenin yürürlüğe girmesi sonrasında şartları yerine getirerek talepte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden aybaşından başlamak üzere en kısa sürede bağlanacaktır.

•    SSK ve BAĞKUR sigortalıları en son çalışmasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğümüze talep belgelerini ile şahsen ya da posta yoluyla verebilirler.

•    EMEKLİ SANDIĞI sigortalılarından halen görevde olan sigortalılar görev yaptıkları kuruma, görevlerinden ayrılan açıktaki memurlar ise en son görev yaptıkları kuruma veya SGK'ya başvuruda bulunabilirler.

•    Ancak bu süreçte yaşanacak yoğunluk nedeniyle e-Devlet'in tercih edilmesi önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden de rahatlıkla aylık talebinde bulunabilirler. E-devlet talebi de bu süreçte daha sadeleştirildi, e-devlet ana sayfasında yer almaya başladı.

•    Vatandaşlarımız işten çıkışları verildikten sonra rahatlıkla e-devletten başvuru yapabilirler.

•    E devlet talepleri anında SGK'nın evrak kaydına düşer. Tarih -sayı alır ve işlemleri de daha kısa sürede sonuçlandırılmış olur.

•    Telefon numarası da e-devlet üzerinden sisteme işlendiğinden hem aylık bağlama işlem aşamaları hem de aylığın ne zaman bankaya aktarıldığı SMS olarak bildirilecektir.

•    Sigortalılarımız aylık bağlandığında da yine e-Devlet üzerinden aylık bağlandığına ilişkin bilgi mektubunu görebileceklerdir.

•    İşverenlerimiz açısından çalıştırdıkları sigortalıların işten ayrılış işlemlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

•    SGK tarafından aylık bağlanırken sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazandığına ilişkin yazının (Emekli Olur Yazısı) işverenlerce temin edilmesine gerek bulunmamaktadır.

•    Aylıkların daha hızlı bağlanabilmesi için işverenlerimizce düzenleme kapsamındaki sigortalıların işten ayrılış işlemlerinin yapılması yeterlidir ve işten ayrılış yapılabilmesi için Emekli Olur yazısına ihtiyaç bulunmamaktadır.

•    İşten ayrılış yapılırken ihtiyaç duyulan bilgiler e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasında yer alan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü", "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi" ve "Çalışma Hayatım" ayrıca www.sgk.gov.tr internet adresinde yer alan "Ne Zaman Emekli Olurum" uygulamalarından temin edilebilir.

•    Sigortalıların söz konusu belgeleri temin etmesi için SGK'ya yönlendirilmemesi, e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi, sadece hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için SGK'dan resmi yazı talep etmeleri aylık bağlama işlemlerinin en kısa zamanda sonuçlanması ve sigortalıların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından azami öneme sahiptir.

10- Aylık hesaplama sistemi:

• Düzenleme sonrasında emekli olacak sigortalılara da düzenleme öncesinde aylık bağlanan diğer sigortalılarda olduğu gibi statüsüne göre aynı şekilde aylıkları hesaplanacaktır.

11- Sosyal güvenlik destek primi indiriminden yararlanacak sigortalılar:

• Bu düzenleme kapsamında emekli olanlardan aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primi kapsamında çalışacak sigortalılar yararlanacaktır.

12- Sosyal güvenlik destek primi indiriminden yararlanacak işverenler:

• Özel sektör işyeri işverenleri bu indirimden yararlanabilecekken kamuya ait işyerleri yararlanamayacaktır.

13- Sosyal güvenlik destek primi indirimi ile sigortalı başına en az destek tutarı:

•    2023 yılının ilgili ayının tamamında sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan bir sigortalıdan

dolayı işveren en az 500,40 TL indirimden yararlanacaktır. Ancak sigortalının prime esas kazancının azami olması durumunda işverenin yararlanacağı tutar 3.753,00 TL olacaktır.

14- Sosyal güvenlik destek primi indiriminin uygulama süresi:

• Bu indirim uygulaması süresiz olmakla birlikte, indirim kapsamına giren sigortalı, işten ayrılana kadar bu indirimden yararlanılacaktır.

İSMMMO

(06.03.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM