GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genelgesi 2023/1 :7417 Sayılı Kanunun Kurumumuz Görev Alanındaki Hükümlerinin Uygulanması - MuhasebeTR

SGK Genelgesi 2023/1 :7417 Sayılı Kanunun Kurumumuz Görev Alanındaki Hükümlerinin Uygulanması

TC.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-78383876-010.06.01-60268077    03.01.2023

Konu :    7417 Sayılı Kanunun Kurumumuz Görev Alanındaki Hükümlerinin Uygulanması

GENELGE

2023/1

1.    GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, 01.07.2022 tarihli ve 7417 sayılı "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 05.07.2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanında yer alan düzenlemelerin yanı sıra söz konusu Kanun ile çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında, sigortalıların başta ek gösterge rakamları olmak üzere emekli aylığı, emekli ikramiyesi ve makam tazminatı gibi özlük ve sosyal güvenlik haklarına etki eden değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklerin, ilgililer adına Kurumumuza gönderilmesi gereken kesenek ve kurum karşılığı ile sigorta primleri gibi sosyal güvenlik yükümlülükleri üzerinde de etkisi bulunmaktadır.

Buna göre, 7417 sayılı Kanunun Kurumumuz görev alınında yer alan maddeleri kapsamında yürütülecek işlemlerin usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

2.    TAZMİNAT AYLIĞI EK GÖSTERGE GRUPLARI VE YANSITMA ORANLARI

2.1. Genel Uygulama

Bilindiği üzere, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 70 inci maddesinin (b) bendinde düzenlenen ve kısaca "Tazminat Aylığı" olarak adlandırılan tutar, en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının, ek gösterge rakamları gruplarına göre belirlenen yüzde oranları (tazminat aylığı yansıtma oranları) ile çarpılması sonucu hesaplanmaktadır.

Söz konusu tazminat aylığı tutarı, ilgililer adına Kurumumuza yatırılması gereken kesenek ve kurum karşılıkları ile sigorta primlerinin hesaplanmasının yanı sıra bu kişilerin kendilerine veya hak sahiplerine bağlanacak aylıklar ile ödenecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında da dikkate alınmaktadır.

Bu kapsamda, 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 22.08.2015 tarihli ve 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli karar ile tazminat aylığı ek gösterge gruplarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın yansıtma oranları her bir grup için 15 puan yükseltilmiştir.

Bu defa 7417 sayılı Kanun ile kamu görevlilerinin, unvan, rütbe ve öğrenim durumu ile derece ve kademelerine göre ek gösterge rakamlarının yeniden belirlenmesine bağlı olarak anılan Kanunun 2 nci maddesi ile tazminat aylığı yansıtma oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, bu oranlara esas ek gösterge grupları yeniden belirlenmiştir.

TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

(04.01.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM